Een goede band tussen coach en co-coach is essentieel voor efficiënte coachsessies. Door middel van workshops en individuele begeleiding brengt AnSeKa coach en het paard dichter bij elkaar. Coachingskills worden niet enkel aangescherpt, maar AnSeKa biedt ook een persoonlijk klankbord en opbouwende begeleiding voor startende en ervaren paardencoaches, die zich verder willen ontwikkelen.

Individuele begeleiding van coach &

co-coach

Ben jij ervaren en startende Equicoach, Equine Assisted Coach, Horse Assisted Coach  of Paardencoach die behoefte 

heeft aan intervisie, een klankbord en persoonlijke feedback om je coachingskills verder aan te scherpen en te ontwikkelen?

Dan ben je bij AnSeKa aan het goede adres! 

Iedere coach is anders en ook ieder is paard uniek. De diversiteit van coaches en co-coaches zorgt ervoor dat op elkaar afstemmen 

niet altijd voor de handliggend is. AnSeKa helpt paardencoaches om hun co-coach (het paard) nog beter te begrijpen d.m.v. een individueel begeleidingsproces. 

Dit proces impliceert niet enkel het ontwikkelen van jouw coachingskills, maar ook van jouw kennis in paardentaal en welzijn. 

Een basiskennis paardentaal is onontbeerlijk om de veiligheid ten opzichte van de coachee te kunnen garanderen.  

Kennis van paardenwelzijn komt aan bod om een optimale conditie van je co-coach te verzekeren.  

AnSeKa helpt jouw coachtechnieken uitbreiden zodat je behendiger wordt in het faciliteren bij uitdagende coachsessies.   

*Persoonlijk Coach-ontwikkelingsplan afgestemd op jouw doelen, behoeften en ritme.  

                   

*Sterke band met je coachpaard. Je leert je coachpaard beter lezen en begrijpen.  

                   

*Uitbreiding coachingskills. Je wordt behendiger bij uitdagende coachsessies.  

                   

*Persoonlijke feedback. Je ontvangt feedback waardoor je je snel ontwikkelt. 

                   

*Klankbord & intervisie. Je ontvangt persoonlijke intervisie bij coachsessies.  

                   

*Basiskennis horsemanship. Je leert paardentaal, je garandeert veiligheid tov de coachee.

                   

*Kennis welzijn van het paard. Je leert hoe je het welzijn van je coachpaard garandeert. 

Hoe gaan we concreet te werk?               

                     

Het individueel begeleidingstraject bestaat uit verschillende stappen:                 

                     

Stap 1: Kennismakingsgesprek                

We plannen een kennismakingsgesprek in, waarbij we helder maken wat jouw doelstellingen en verwachtingen zijn.      

Bij dit gesprek bespreken we ook jouw opleiding, ervaring en achtergrond, om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.     

Het maakt echter niet uit of je ervaren coach of starter bent. Ons traject is altijd op maat.         

                     

Stap 2: Uitstippelen traject                 

We stippelen jouw begeleidings- en ontwikkelingspad uit, persoonlijk afgestemd op jouw ervaring en de behoeften en doelen die jij hebt als coach.

De inhoud en duurtijd van het traject wordt volledig afgestemd aan jouw verwachtingen en aan jouw context.      

Het is absoluut geen noodzaak een eigen coachpaard te hebben, de coachpaarden van Anseka zijn ter beschikking

voor individuele begeleidingstrajecten.

                     

Stap 3: Uitvoer & opvolging                 

We vangen jouw ontwikkelingstraject zoals afgesproken aan. We volgen op hoe het traject loopt en stellen bij indien nodig.