top of page
paarden opstelling.jpg
image102.png

Opstellingen

Met een opstelling wordt een familie- of organisatiesysteem in kaart gebracht.

Wat is een systeem?   

                    
Tijdens ons leven maken we deel uit van verschillende systemen, denk maar
aan familie, school, werk, organisaties, clubs.    

      
Allemaal verschillende systemen met eigen regels en wetten. Binnen deze
systemen vertonen wij als mens een bepaald gedrag.  

               
En dit gedrag is gebaseerd op de waarden, normen, religie, traditie, cultuur,
allemaal dingen die we meekregen vanuit ons eigen familiesysteem.     

    
Op die manier vormen er zich onbewust gedragspatronen. Patronen die
constructief kunnen zijn, echter ook beperkend. 

            
Juist die beperkende patronen zorgen voor blokkades, angst, verdriet,
spanningen, frustratie of agressie.  

               
Opstellingen brengen verstorende patronen en dynamieken en hun
onderliggende oorzaak aan het licht in.

 

Met een opstelling doe je niet aan symptoombestrijding maar pak je

de oorzaak van het probleem aan.


Door verstorende patronen zichtbaar te maken, kunnen we er bewust
uitstappen en verdere verstrikkingen voorkomen.               
Het effect is dat er opnieuw flow ontstaat in het systeem.                      
Je krijgt dus heel snel en efficiënt antwoord op je levensvragen.


Hoe vind ik meer rust in mezelf?


Ik vind het lastig om keuzes te maken.
Hoe komt het dat ik steeds weer tegen dezelfde problemen aanloop?
Ik voel me vaak moe en ik weet niet waarom.
Waarom maak ik mij steeds kleiner dan nodig?
Ik heb moeite met autoritaire of dominante mensen.
Sommige mensen kunnen me zo kwaad krijgen, hoe kan dat?
Ik voel me vaak angstig en ik weet niet waarom.


Een opstelling is nl. een ruimtelijke weergave waarbij jouw leven helder wordt
weergegeven door middel van representanten.  

AnSeKa zet niet enkel mensen en voorwerpen in als representant, maar ook
paarden. Paarden reageren immers heel nauwkeurig op krachten en

dynamieken binnen een opstelling. 

De intelligentie en gevoeligheid van paarden maakt hen tot
waardevolle deelnemers en representanten, ze helpen energieën te
visualiseren. Door naar het paard te kijken en te vertalen komen we dichter bij
de vraag achter de vraag.

                         
Organisatieopstelling


De bovengenoemde methode wordt ook toegepast in organisaties,
bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de
ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens
terugkeren.

bottom of page